Datganiad COVID-19

Canllawiau a Bwletinau Diweddaru

Dogfen Diogelu COVID-19 Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru
MAWWSB Crynodeb o Ganllawiau Cenedlaethol a Rhanbarthol - yr Ymateb i COVID-19
Sefyllfa Interim ar gyfer Rheoli Cynadleddau Achos Amddiffyn Plant
Datganiad Llywodraeth Cymru
Trefniadau Interim ar gyfer Rheoli Adolygiadau Plant sy’n Derbyn Gofal
Proses Dros Dro Adran 47 ac Ymweliadau Statudol
Arweiniad Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS)
Canllawiau Ddiogelu Data

Adnoddau Llywodraeth Cymru

Adnoddau Diogelu Oedolion
COVID-19 Taflen ymarferwyr diogelu oedolion
COVID-19 Diogelu Plant – Gwybodaeth Ddwyieithog i’w harddangos TERFYNO
COVID-19 Diogelu Plant – taflen ymarferwyr
COVID 19 Datganiad LlC ar Ddiogelu Plant

Adnoddau a chanllawiau cenedlaethol eraill

Cyngor i weithwyr proffesiynol iechyd ar Fabwysiadu a Maethu Plant sy’n Derbyn Gofal
NSPCC EBR 20 cymorth yn ystod COVID 19
Uned Atal Trais Cymru Ymateb i’r Coronafeirws (Covid-19)

Arweiniad Rhanbarthol ar Faterion Penodol sy’n codi drwy COVID-19

Briffio 7- munud – Sgamiau
Briffio 7- munud – Canllawiau Cam-drin Domestig yn sgil mesurau COVID-19
Llwybr Cefnogaeth Rhanbarthol ar gyfer Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol