MAWWSB Adroddiad Blynyddol 2022-2023

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol ynghylch yr hyn a gyflawnwyd a’r cynnydd a wnaed yn ystod y flwyddyn 2022-2023. Dengys yr Adroddiad ymarfer diogelu eithriadol ar draws ein rhanbarth, o ran yr asiantaethau sy’n bartneriaid inni a hefyd Byrddau Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru fel partneriaeth amlasiantaethol. Rydym hefyd yn falch i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ein cynnydd yn erbyn ein blaenoriaethau strategol, a osodwyd yn ein Cynllun Blynyddol, yn ogystal ag amlinellu sut y bwriadwn adeiladu ar ein cynnydd hyd yma.

Download the report

MAWWSB Adroddiad Blynyddol 2022-2023