Diogelu plant ac oedolion

Byrddau Diogelu yw'r mecanwaith statudol allweddol ar gyfer cytuno ar sut y bydd y sefydliadau perthnasol ym mhob ardal yn cydweithio i ddiogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl, ac am sicrhau effeithiolrwydd yr hyn y maent yn ei wneud. Er mwyn cyflawni amcanion Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn effeithiol, mae un Bwrdd Plant ac un i Oedolion gyda materion trawsbynciol yn cael eu rheoli ar y cyd ar draws y ddau.

Cysylltiadau a dolenni defnyddiol

Mwy o wybodaeth
Amdanom ni
Cysylltiadau a dolenni defnyddiol
Teulu, Rhieni a Gofalwyr

Newyddion a digwyddiadau diweddaraf