CWMPAS llun

Bwrdd Gweithredol CWMPAS

Jonathan Griffiths (Cadeirydd)

Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol a Thai,

Cyngor Sir Penfro

Jayne Butler (Is–gadeirydd)

Ditectif Uwcharolygydd, Heddlu Dyfed Powys

Jake Morgan

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol,

Cyngor Sir Caerfyrddin

Sian Howys

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol,

Cyngor Sir Ceredigion

Nina Davies

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol,

Cyngor Sir Powys

Sian Passey

Cyfarwyddwr Nyrsio Cynorthwyol Sicrwydd a Diogelu Nyrsio Corfforaethol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Avril Bracey

Pennaeth Iechyd Meddwl, Anableddau Dysgu a Diogelu Oedolion

Cyngor Sir Caerfyrddin

Donna Pritchard

Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau,Cymdeithasol a Swyddog Arweiniol

Corfforaethol, Porth Gofal, Cyngor Sir Ceredigion

Jason Bennett

Pennaeth Gwasanaethau Oedolion,

Cyngor Sir Penfro

Michael Gray

Pennaeth Gwasanaethau Oedolion,

Cyngor Sir Powys

Christine Harley

Prif Weithredwr Cynorthwyol,

Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

Mandy Rayani

Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad

Cleifion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Mandy Nichols-Davies

Pennaeth Diogelu Oedolion a Phlant (Nyrs Enwebedig),

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel  

Jayne Wheeler-Sexton

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Diogelu (Nyrs Enwebedig),

Powys Teaching Health Board

Claire Roche

Cyfarwyddwr Nyrsio a Bydwreigiaeth

Powys Teaching Health Board

Linda Davies

Nyrs Enwebedig, Tîm Diogelu Cenedlaethol (GIG Cymru)

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Nikki Harvey

Pennaeth Diogelu,

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Hazel Lloyd-Lubran

Cynrychiolydd Rhanbarthol y Trydydd Sector, Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol

Ceredigion (CSGC)

Chris Harrison

Cynrychiolydd Rhanbarthol Penaethiaid

Comisiynu

CYSUR llun

Bwrdd Gweithredol CYSUR

Jake Morgan (Cadeirydd)

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol,

Cyngor Sir Caerfyrddin

Sian Passey (Is–gadeirydd)

Cyfarwyddwr Nyrsio Cynorthwyol Sicrwydd a Diogelu Nyrsio Corfforaethol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Jonathan Griffiths

Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol a Thai,

Cyngor Sir Penfro

Sian Howys

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol,

Cyngor Sir Ceredigion

Nina Davies

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol,

Cyngor Sir Powys

Jayne Butler

Ditectif Uwcharolygydd,

Heddlu Dyfed Powys

Stefan Smith

Pennaeth Gwasanaethau Plant

Cyngor Sir Caerfyrddin

Donna Pritchard

Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau, Cymdeithasol a Swyddog Arweiniol Corfforaethol,

Porth Gofal, Cyngor Sir Ceredigion

Darren Mutter

Pennaeth Gwasanaethau Plant,

Cyngor Sir Penfro

Jan Coles

Pennaeth Gwasanaethau Plant,

Cyngor Sir Powys

Christine Harley

Prif Weithredwr Cynorthwyol,

Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

Mandy Rayani

Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad Cleifion,

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Mandy Nichols-Davies

Pennaeth Diogelu Oedolion a Phlant (Nyrs Enwebedig),

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Jayne Wheeler-Sexton

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Diogelu (Nyrs Enwebedig),

Powys Teaching Health Board

Claire Roche

Cyfarwyddwr Nyrsio a Bydwreigiaeth

Powys Teaching Health Board

Linda Davies

Nyrs Enwebedig, Tîm Diogelu Cenedlaethol

(GIG Cymru), Iechyd Cyhoeddus Cymru

Nikki Harvey

Pennaeth Diogelu,

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau

Ambiwlans Cymru

Hazel Lloyd-Lubran

Cynrychiolydd Rhanbarthol y Trydydd

Sector, Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Ceredigion (CSGC)

Steve Davis

Cynrychiolydd Rhanbarthol Rheolwyr

Cyfiawnder Ieuenctid

Regional Directors of Education

Aelodaeth gylchol o Sir Benfro, Sir

Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys

Dr Ingrid Prosser

Meddyg Enwebedig, Amddiffyn Plant, PTHB

Dr Damitha Ratnasinghe

Meddyg Enwebedig, Amddiffyn Plant, HDUHB

Uned Fusnes Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Julie Breckon

Rheolwr Busnes

Rebecca Reynolds

Rheolwr Busnes Adolygu Ymarfer

Theresa Welch

Swyddog Datblygu Busnes

Stuart Hicks

Cydgysylltydd Busnes