Am ragor o wybodaeth a dolenni defnyddiol ar gyfer teuluoedd, rhieni a gofalwyr yn ymwneud â diogelu plant neu oedolion, cliciwch ar y ddolen isod:

Gwybodaeth a dolenni defnyddiol am ddiogelu plant

Gwybodaeth a dolenni defnyddiol am ddiogelu oedolion

OS BYDD GENNYCH BRYDERON AM BLENTYN -Cliciwch yma.

OS BYDD GENNYCH BRYDERON AM OEDOLYN - Cliciwch yma.