Ein Polisi a Gweithdrefn

Rydym yn falch o rannu Polisi a Gweithdrefn newydd Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru mewn perthynas ag Ymddygiad Risg Uchel (gan gynnwys Hunanesgeulustod a Chelcio), a ddatblygwyd dan arweiniad ein Harweinwyr Diogelu Oedolion rhanbarthol mewn ymgynghoriad â Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Polisi Ymddygiad Risg Uchel Amlasiantaeth - Gan gynnwys Hunan-esgeulustod Celcio
Gweithdrefn Ymddygiad Risg Uchel Amlasiantaeth - Gan gynnwys Hunan-esgeulustod Celcio