Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

HYFFORDDIANT

SEMINARAU, GWEITHDAI A DIGWYDDIADAUMplusww Children And Adults Logo B

Gweler isod fanylion am seminarau, gweithdai, cynadleddau a digwyddiadau eraill yng Nghymru yn ymwneud â diogelu plant ac oedolion.

Gwnewch gais am le drwy'r darparwr uniongyrchol.

 

Ccfw Sidebar Learning Hub Cy

 

 

   Mae gwybodaeth am Hyfforddiant faenol ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu Cymru Gyfan ar gael ar wefan Cyngor Gofal Cymru:

  http://www.cgcymru.org.uk/hyfforddiant-sylfaenol-ar-ymwybyddiaeth-o-ddiogelu


Dim ond yr hyfforddiant a gynhelir yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru a restrir isod. Am hyfforddiant mewn ardaloedd eraill, ewch i wefan Plant yng Nghymru.  


Children In Wales

Cefnogi Gofalwyr Ifanc: Pwy sy'n Gofalu am y Gofalwyr

Date: 8 Tachwedd 2017

Venue: Aberystwyth

Organiser: Plant yng Nghymru

Cadwch Le Nawr - YMA

 


"Cadw Ein Plant Yn Ddiogel" Hyfforddiant i'r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Children In Wales

Date: 23/24 Tachwedd 2017

Venue: Aberystwyth

Organiser: Plant yng Nghymru

Cadwch Le Nawr - YMA

 


Pobl Ifanc a Chamddefnyddio Sylweddau: Pam nad yw'r Cyffuriau'n Gweithio

Children In Wales

Date: 8 Rhagfyr 2017

Venue: Caerfyrddin

Organiser: Plant yng Nghymru

Cadwch Le Nawr - YMA

 


Lleihau Damweiniau mewn Lleoliadau Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar

Children In Wales

Date: 17 Ionawr 2018

Venue: Aberystwyth

Organiser: Plant yng Nghymru

Cadwch Le Nawr - YMA

 


 Diweddarwyd ar 4/8/2017