Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

HYFFORDDIANT

Mplusww Children And Adults Logo B

Strategaeth Hyfforddiant Diogelu Rhanbarthol Pob Oed

Busnes pawb yw diogelu pobl. Mae Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru (MAWWSB) yn ymroddi i ddarparu rhaglenni hyfforddiant amlasiantaethol o safon, er mwyn cynorthwyo gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr sy’n gweithio mewn sefydliadau sector statudol a phreifat a’r trydydd sector i ddiogelu a hyrwyddo ffyniant pobl, gan gynnwys atal ac amddiffyn rhag camdriniaeth ac esgeulustod a mathau eraill o niwed.


SEMINARAU, GWEITHDAI A DIGWYDDIADAU

Gweler isod fanylion am seminarau, gweithdai, cynadleddau a digwyddiadau eraill yng Nghymru yn ymwneud â diogelu plant ac oedolion.

Gwnewch gais am le drwy'r darparwr uniongyrchol.

Ccfw Sidebar Learning Hub Cy

 

 

   Mae gwybodaeth am Hyfforddiant faenol ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu Cymru Gyfan ar gael ar wefan Cyngor Gofal Cymru:

  http://www.cgcymru.org.uk/hyfforddiant-sylfaenol-ar-ymwybyddiaeth-o-ddiogelu


Dim ond yr hyfforddiant a gynhelir yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru a restrir isod. Am hyfforddiant mewn ardaloedd eraill, ewch i wefan Plant yng Nghymru.  

 

Children In Wales

 

 

 

14 Mar 2019

Defnyddio Seicoleg Gadarnhaol i wella’r canlyniadau i blant a phobl ifanc

Cwrs undydd Mae seicoleg gadarnhaol yn canolbwyntio ar ddeall ein…

Lleoliad:
Abertawe

 

Diweddarwyd ar 03/07/2018