Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

HYFFORDDIANT

SEMINARAU, GWEITHDAI A DIGWYDDIADAUMplusww Children And Adults Logo B

Gweler isod fanylion am seminarau, gweithdai, cynadleddau a digwyddiadau eraill yng Nghymru yn ymwneud â diogelu plant ac oedolion.

Gwnewch gais am le drwy'r darparwr uniongyrchol.

 

Ccfw Sidebar Learning Hub Cy

 

 

   Mae gwybodaeth am Hyfforddiant faenol ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu Cymru Gyfan ar gael ar wefan Cyngor Gofal Cymru:

  http://www.cgcymru.org.uk/hyfforddiant-sylfaenol-ar-ymwybyddiaeth-o-ddiogelu


Dim ond yr hyfforddiant a gynhelir yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru a restrir isod. Am hyfforddiant mewn ardaloedd eraill, ewch i wefan Plant yng Nghymru.  


Children In Wales

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Dyddiad: 26-27 Chwefror 2018

Lleoliad: Caerfyrddin

Trefnydd: Plant yng Nghymru

Cadwch Le Nawr - YMA


Children In WalesArferion Traddodiadol Niweidiol

Dyddiad: 24 Ebrill 2018

Lleoliad: Caerfyrddin

Trefnydd: Plant yng Nghymru

Cadwch Le Nawr - YMA


Children In Wales

Ymwybyddiaeth o Dlodi Plant

Dyddiad: 24 Ebrill 2018

Lleoliad: Caerfyrddin

Trefnydd: Plant yng Nghymru

Cadwch Le Nawr - YMA


Children In Wales

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 2 trwy Agored Cymru

Dyddiad: 24 May 2018

Lleoliad: Caerfyrddin

Trefnydd: Plant yng Nghymru

Cadwch Le Nawr - YMA


 Diweddarwyd ar 6/2/2018