Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Y Cymorth Iawn ar yr Adeg Iawn

Mplusww Children Logo CYSURCymorth Cynnar a Throthwy Anghenion Aml-asiantaeth

Fel rhan o Wythnos Diogelu Genedlaethol 2017, mae CYSUR yn falch o gael lansio’r ddogfen hon, a ddatblygwyd ar y cyd gyda phartneriaid ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru ar sail amlasiantaethol ac ar ôl ymgysylltu â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Safeguarding 2017 01

Nododd adolygiad o Fwrdd CYSUR gan ymgynghorydd annibynnol yr argymhelliad i lunio dogfennau cymorth cynnar a throthwy anghenion aml-asiantaeth er mwyn dod â chysondeb ledled y rhanbarth yn nhermau atgyfeirio plant ac oedolion mewn perygl.

Pages From CYSUR Regional Thresholds Eligibility For Support Document W Pdf

 

 CYSUR Windscreen Graphic Welsh 

Mae’r ddogfen wedi’i llunio i gynnig arweiniad i weithwyr proffesiynol er mwyn rhoi eglurder dan ba amgylchiadau i atgyfeirio plant a’u teuluoedd am gefnogaeth ar draws y sbectrwm anghenion, gan adeiladu ar gryfderau teuluoedd a deilliannau personol.  


 

Safeguarding Week Logo COLOUR

 

Diweddarwyd ar 10/11/2017