Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Gwybodaeth i weithwyr proffesiynol - Oedolion

Mplusww Adults Logo CWMPASPROTOCOLAU A GWEITHDREFNAU

Cenedlaethol - Protocolau Cymru Gyfan:

Amddiffyn pobl hŷn yng Nghymru: canllaw i’r gyfraith (2011)

• Wales Interim Policy & Procedures for the Protection of Vulnerable Adults from Abuse (saesneg yn unig) (2010 - updated 2013)

• Keeping People Safe from Harm (saesneg yn unig) - EASY READ Summary

• In Safe Hands (saesneg yn unig) (2000)

• Practice Guidance on the Involvement of Independent Mental Capacity Advocates (IMCAs) in Safeguarding Adults (saesneg yn unig) (2009)

• Mental Capacity Act 2005 (saesneg yn unig) - Code of Practice

• Mental Capacity Act 2005 (saesneg yn unig) - Best Practice Mini-guide

• Mental Capacity Act 2005 (saesneg yn unig) - EASY READ Summary

• Mental Capacity Act 2005 (saesneg yn unig) - Summary

• Mental Capacity Act 2005 (saesneg yn unig) - Making decisions about your health welfare or finance

• Deddf Gallu Meddyliol 2005

• Deprivation of Liberty Safeguards (saesneg yn unig) - Mini-guide

• Deprivation of Liberty Safeguards (saesneg yn unig) - EASY READ Summary


Partneriaid y CWPAS:

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

• Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

• Gwasanaeth Diogelu Oedolion, Iechyd Cyhoeddus Cymru

• Cyngor Sir Gaerfyrddin

• Cyngor Sir Benfro

• Cyngor Sir Powys

• Cyngor Sir Ceredigion

• Heddlu Dyfed Powys

• Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Cymru

• Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

• Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

 Y Sector Gwirfoddel:

Diweddarwyd ar 10/11/16