Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

GWEITHWYR PROFFESIYNOL

Am wybodaeth a dolenni defnyddiol ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn ymwneud â diogelu plant neu oedolion, cliciwch ar y ddolen berthnasol isod:

GWYBODAETH AR DDIOGELU PLANT I WEITHWYR PROFFESIYNOL

Mplusww Children Logo CYSUR

CYSUR: Diogelu Plant a Phobl Ifanc; Uno'r Rhanbarth

GWYBODAETH AR DDIOGELU OEDOLION I WEITHWYR PROFFESIYNOL

Mplusww Adults Logo CWMPAS

CWMPAS:  Cydweithio a Chynnal Partneriaeth ar gyfer Diogelu Oedolion


Mae pob Bwrdd Diogelu Rhanbarthol ar draws Cymru wedi arwain wrth godi ymwybyddiaeth o thema diogelu benodol ac wedi cynhyrchu taflenni ffeithiau gyda gwybodaeth bellach ar bob thema, sydd wedi’u haddasu i’w defnyddio yn ein hardaloedd lleol (gweler isod). 

                     Online Abuse Wel       Pages From 20171113 NSPCC Wales Sports Club Lealfets BILINGUAL Proofpdf (1)      20171115 MH Resilience Factsheet Children Cym     20171115 Mh Resilience Factsheet Adults Cym

                    VAWDASV Fact Sheets VAW Cym     VAWDASV Fact Sheets DA Cym     VAWDASV Fact Sheets SV Cym     20171114 MDS Factsheet Cym


OS BYDD GENNYCH BRYDERON AM BLENTYN -Cliciwch yma

OS BYDD GENNYCH BRYDERON AM OEDOLYN - Cliciwch yma

Family Disabled Son Istock 000002523070Large 2

 

 

Diweddarwyd ar 10/11/16