Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

GWEITHWYR PROFFESIYNOL

Am wybodaeth a dolenni defnyddiol ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn ymwneud â diogelu plant neu oedolion, cliciwch ar y ddolen berthnasol isod:

GWYBODAETH AR DDIOGELU PLANT I WEITHWYR PROFFESIYNOL

Mplusww Children Logo CYSUR

CYSUR: Diogelu Plant a Phobl Ifanc; Uno'r Rhanbarth

GWYBODAETH AR DDIOGELU OEDOLION I WEITHWYR PROFFESIYNOL

Mplusww Adults Logo CWMPAS

CWMPAS:  Cydweithio a Chynnal Partneriaeth ar gyfer Diogelu Oedolion


OS BYDD GENNYCH BRYDERON AM BLENTYN -Cliciwch yma

OS BYDD GENNYCH BRYDERON AM OEDOLYN - Cliciwch yma

Family Disabled Son Istock 000002523070Large 2

 

 

Diweddarwyd ar 10/11/16