Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

CYSUR 4 2017 Adolygiad Ymarfer Plant Estynedig

Mplusww Children Logo CYSUR

Gwnaed Adolygiad Ymarfer Plant Estynedig gan awdur annibynnol ar ran CYSUR: Bwrdd Rhanbarthol Diogelu Plant y Canolbarth a’r Gorllewin mewn cysylltiad ag amgylchiadau o gwmpas marwolaeth drist un ifanc 17 oed yn derbyn gofal.

Meddai llefarydd CYSUR: “Gwnaed argymhellion fel rhan o’r Adolygiad Ymarfer Plant Estynedig. Mae Holl bartneriaid y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol yn ymroddi i gadw golwg ar gynnydd yr argymhellion hyn a chynnal Cyngor Sir Powys yn ei daith wella.”

DATGANIAD CYNGOR SIR POWYS

Mae’r Awdurdod Lleol yn ymddiheuro’n ddiamod am fethu rhoi cefnogaeth briodol i’r dyn ifanc hwn.

Mae’n derbyn yn llawn y canfyddiadau ac argymhellion yn yr adroddiad, sy’n cael ei ddefnyddio i wella ansawdd y gwasanaethau ar gael i blant a phobl ifanc sydd neu sydd wedi bod yn derbyn gofal. Mae adroddiad Breuddwydion Cudd y Comisiynydd Plant yn 2016 yn cynorthwyo llunio’r gwaith hwn.

Mae’r adroddiad yn glir bod ar blant a phobl ifanc angen gwell cynllunio gofal a chymorth sy’n ystyried eu holl anghenion, gan gynnwys cydnerthedd emosiynol a gallu addysgol. Maent hefyd yn gwerthfawrogi cyfleoedd i ddylanwadu ar, mewn ffordd wirioneddol, y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud ynghylch eu cynllun a’u gofal arferol.

Fe all yr Awdurdod Lleol hysbysu bod pobl ifanc cymwys yn gallu aros gyda gofalwyr maeth ar ôl cyrraedd 18 oed. Hefyd, mae’n gweithio’n agos gyda’i bartneriaid i sicrhau gwasanaethau effeithiol ar gyfer pobl ifanc sy’n helpu iddynt wella eu ffyniant emosiynol a meddyliol. 

Mae hyn yn rhan o gynllun cynhwysfawr, sy’n ymateb i’r hyn a ddywedodd pobl ifanc a gymrodd ran yn yr adolygiad ymarfer plant.

CYSUR 4 2017 Picture


Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar y broses o Adolygu Ymarfer Plant yma.

 

Diweddarwyd ar 14/2/2018