Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

CWMPAS 1 2016

Heddiw mae Bwrdd Diogelu Oedolion Canolbarth a Gorllewin Cymru’n cyhoeddi Adolygiad Ymarfer Oedolion Cryno CWMPAS 1 2016 o ran Oedolyn A, yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Adolygiadau Ymarfer Oedolion Cyfrol 3. Gwnaeth Ceredigion, yr awdurdod lleol oedd yn gyfrifol am gynllun gofal Oedolyn A, y datganiad canlynol i gyd-fynd â chyhoeddi’r adroddiad.

"Mae Cyngor Ceredigion yn derbyn bod y teulu wedi bod trwy amser dyrys ac fe hoffai ymddiheuro am unrhyw ofid a achoswyd yn ystod proses yr adolygiad ymarfer. Mae’r adolygiad wedi rhoi cyfle i rannu’r hyn a dysgwyd gyda sefydliadau partner a nodi y cyflwynwyd newidiadau sylweddol eisoes i wella ymarfer. Bydd CWMPAS, Bwrdd Diogelu Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn goruchwylio cyflawni’r cynllun gweithredu ac mae’n ymroddi i sicrhau bod gwersi’n dal i gael eu dysgu a gwasanaethau’n cael eu gwella."

 

CWMPAS 1 2016