Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

NISB Logo

YN SYTH O'R WASG!!

Y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol wedi lansio ei wefan newydd.

Gallwch ei gael yn www.safeguardingboard.wales a www.bwrdddiogelu.cymru.

Ewch i'r gwefan am wybodaeth ar y Bwrdd Cenedlaethol a darllenwch y blog i darganfyddwch beth maen nhw wedi bod hyd at.


Diogelu Mewn Chwaraeon: Cymryd Cyfrifoldeb - Cymryd Camau

Dydd Llun 13 Tachwedd 2017 yn Stadiwm Principality, Caerdydd

Bydd y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru yn cynnal am ddim tâl cynhadledd i lansio Wythnos Diogelu 13 – 17 Tachwedd.

NISB Event Flyer Welsh 722X1024

Mae chwaraeon o fudd i iechyd a lles unigolion a chymunedau, ond mae’r diwydiant hefyd yn wynebu heriau diogelu. Diben y gynhadledd yw nodi sut y gallwn sicrhau bod y diwydiant chwaraeon yn ymwybodol o ddiogelwch plant ac oedolion.

Beth yw nodau’r gynhadledd?

  • Dysgu o brofiadau a chydnerthedd ein siaradwyr y mae eu bywydau wedi’u niweidio gan effeithiau cam-drin ond sydd wedi trechu hyn drwy ddangos cryfder ac urddas
  • Hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol wrth sicrhau bod cyfranogwyr yn ddiogel
  • Pwysleisio rôl hanfodol atal niwed a cham-drin y gall oedolion ei gadw’n gyfrinach drwy gydol eu hoes.

Pwy sy’n cymryd rhan?

Mae’r siaradwyr yn y gynhadledd yn cynnwys amrywiaeth o siaradwyr ysbrydoledig. Bydd Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn agor y digwyddiad. Bydd aelodau o’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol yn rhannu’r gwaith o gadeirio, cyfweld a chrynhoi.

I bwy mae’r digwyddiad?

Byrddau Diogelu Rhanbarthol, cyrff llywodraethu chwaraeon, rhieni, athrawon, llywodraethwyr ysgol, yr heddlu a hyfforddwyr chwaraeon.

Cofrestrwch eich diddordeb yma


Fb Only

    Gallwch chi hefyd gadw i fyny â Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol ar ei dudalen Facebook ar https://www.facebook.com/SafeguardingWales


 

 

Diweddarwyd ar 07/09/17