Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Diogelu plant ac oedolion

Byrddau Diogelu yw'r dull statudol allweddol i benderfynu sut y bydd y sefydliadau perthnasol ym mhob ardal yn diogelu plant ac oedolion sy'n wynebu risg, ac er mwyn sicrhau bod yr hyn maen nhw'n ei wneud yn effeithiol.

Er mwyn cyflawni amcanion Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn effeithiol, mae un Bwrdd ar gyfer Plant ac un ar gyfer Oedolion, a chaiff materion trawsbynciol eu trin ar y cyd gyda'r ddau.

DIOGELU PLANT

Mplusww Children Logo CYSUR

CYSUR: Diogelu Plant a Phobl Ifanc; Uno'r Rhanbarth                                                  

Amcanion:

  • AMDDIFFYN plant yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru sy'n dioddef trais, esgeulustod, neu fathau eraill o niwed, neu sy'n wynebu risg ohono, ac
  • ATAL plant yn ei ardal rhag wynebu risg o drais, esgeulustod, neu fathau eraill o niwed.

DIOGELU OEDOLION

Mplusww Adults Logo CWMPAS

CWMPAS:  Cydweithio a Chynnal Partneriaeth ar gyfer Diogelu Oedolion

Amcanion:

  • AMDDIFFYN oedolion yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru sydd: 
    • Ag anghenion gofal a chymorth, ac
    • Sy'n dioddef trais neu esgeulustod, neu'n wynebu risg ohono; ac
  • ATAL yr oedolion hynny yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru rhag dioddef trais neu esgeulustod.

OS BYDD GENNYCH BRYDERON AM BLENTYN - Cliciwch yma

OS BYDD GENNYCH BRYDERON AM OEDOLYN - Cliciwch yma

Family Disabled Son Istock 000002523070Large 2

Newyddion a DigwyddiadauGwefannau Perthnasol